Stichting Het Sjaerdemaleen kent studiebeurzen toe

FRANEKER/MENAAM - Het bestuur van de Stichting Het Sjaerdemaleen kent ook dit jaar studiebeurzen toe. Het gaat om een studiebeurs van 1.364 euro per jaar. Dat geld hoeft niet te worden terugbetaald.

Wie in aanmerking wil komen voor een studiebeurs moet studeren aan een school voor hoger beroepsonderwijs (HBO), voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) of wetenschappelijk onderwijs (WO). Ook moet de aanvrager 16 jaar of ouder zijn, maar nog geen 25 jaar. Daarnaast mag er naast een studiebeurs van de rijksoverheid (DUO) geen andere studiebeurs worden ontvangen. Tot uiterlijk 23 maart kan een sollicitatiebrief worden gestuurd naar het bestuur van de Stichting, met daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een verklaring van de ouders dat er naast de studiebeurs van de rijksoverheid (DUO) geen andere studiebeurzen worden ontvangen. De sollicitatiebrief kan gestuurd worden naar de Stichting Het Sjaerdemaleen, t.a.v. de heer J. Brouwer, Graldasingel 1 9036 KC Menaam.