Cabaretier Ruurd Walinga in TerpenTheater met 'Bist Betoetere'

SKINGEN-SLAPPETERP - Cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden treedt 2 april op in het TerpenTheater in Skingen-Slappeterp. Hij speelt dan vanaf 20.00 uur zijn Friestalige show 'Bist Betoetere' met fanfare Kunst en Genoegen uit Dronryp.

In zijn stuk combineert Walinga zijn oude hobby trombonespelen bij fanfare Eendracht Maakt Macht uit Oudega W. met zijn activiteiten als cabaretier en met zijn werk als muziekredacteur (hafabra) voor het Friesch Dagblad. De titel verwijst naar een alcoholcontrole. Vervolgens ontstaat een komische dialoog, waarin bekende muziektermen verpakt zitten. Kaarten zijn te bestellen via Rienleffertstra@gmail.com en 0517-232662.