Menameradiel brengt lichtbronnen in beeld

MENAAM - De gemeente Menameradiel heeft vanuit de lucht een nachtscan laten maken van lichtbronnen op gemeentelijk grondgebied. Dit om nachtelijke verlichting in kaart brengen.

Met de gegevens die de nachtscan opleveren, wil de gemeente kijken naar de vraag of al deze verlichting midden in de nacht echt noodzakelijk is. Of dat op sommige plaatsen minder licht ook een optie is. De gemeente wil daarover in gesprek met andere partijen om hen bewust te maken van lichthinder, duurzaamheid en energiebesparing. Het gaat om openbare verlichting, verlichting op bedrijventerrein en sportaccommodaties. Maar bijvoorbeeld ook om verlichting van stallen in het buitengebied of en in kwetsbare ecologische gebieden. Wie een klacht heeft over deze vlucht kan dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport op telefoonnummer 088-48 90 000 of aviaton-approvals@ilent.nl.