Zorgcentrum het Bildt en Wonen Noordwest Friesland zien kansen voor Nij Bethanië

TZUMMARUM - Zorgcentrum het Bildt en Wonen Noordwest Friesland zeggen nieuwe kansen te zien voor Nij Bethanië in Tzummarum.

Daarmee is de herontwikkeling van het complex Nij Bethanië weer een stap dichterbij. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt hebben ondertussen een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om van Nij Bethanië weer een volwaardig centrum voor wonen, zorg en welzijn voor de regio te maken. De uitkomst van het onderzoek is positief. Er zouden nu en in de toekomst voldoende ouderen in Tzummarum en de omliggende dorpen zijn die zorg en welzijn nodig hebben. Beide partijen zeggen nu de volgende stap te willen zetten en de plannen verder uit te gaan werken. Nadat Noorderbreedte vorig jaar september stopte met het verlenen van zorg in Nij Bethanië, heeft Wonen Noordwest Friesland een nieuwe partner gezocht. Zorgcentrum het Bildt uit Sint Annaparochie heeft nam het stokje nam over en levert vanaf september zorg aan de huurders van de aanleunwoningen van Wonen Noordwest Friesland.

Herontwikkeling

Ook zijn beide partijen gezamenlijk al een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van herontwikkeling van het centrum. Met als doel om er weer een volwaardig centrum voor wonen, zorg en welzijn in de regio te realiseren. "Dit haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. De volgende stap is het uitwerken en formaliseren van de overeenkomsten tussen beide partijen." Daarnaast zegt Wonen Noordwest Friesland nog op goedkeuring te wachten van het College Sanering Zorginstellingen. "Als dit er ligt kan het vastgoed worden overgenomen van Noorderbreedte. Verder is voor het verkrijgen van een sluitende exploitatie en het verkrijgen van vergunning voor de verbouwing de medewerking van de gemeente Franekeradeel noodzakelijk." Op basis van de definitieve overeenkomsten en als het eigendom in handen is van Wonen Noordwest Friesland, kan de herontwikkeling een definitief ‘go’ krijgen van de toezichthouders van beide organisaties. De stand van zaken van de herontwikkeling van Nij Bethanië en de plannen die beide partijen met het complex hebben, zijn woensdagavond gepresenteerd op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum. Die vond plaats in ’t Wapen van Barradeel in Tzummarum.