Gemeentelijke bijdrage van 1750 euro voor Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel geeft het 'Genoatskap foar ut behoud van ut Franekers' een eenmalige financiële bijdrage van 1750 euro. Het geld is bestemd voor het behoud van en activiteiten voor promotie van de Franeker variant van het Stadsfries.

De stichting die in oprichting is deed in december van het afgelopen jaar een aanvraag voor de financiële bijdrage. Zij willen activiteiten ondernemen die ervoor zorgen dat het Franekers als Stadsfries behouden blijft. Dat moet in 2016 leiden tot een taalgids en in 2020 tot een Franekers woordenboek. Daarnaast zegt de stichting activiteiten te willen houden in breder verband, zoals een dictee-, opstel- en dichtwedstrijden. Die vinden plaats in het Franekers. Met oog op de aanstaande fusie met de buurgemeenten zegt het college van B&W deze subsidie beschikbaar te stellen, om ook het belang van 'ut Franekers' als stadstaal te levend te houden.