Veel animo voor presentatieavond wijkraad Professorenwijk

FRANEKER - De wijkraad Professorenwijk heeft dinsdagavond haar presentatieavond gehouden. Ook raadsleden, waaronder van GBF en de FNP waren aanwezig.

Na een inleidend woord van de voorzitter werd Wethouder Bekkema naar voren geroepen en kreeg hij het eerste exemplaar uitgereikt van de Wijkvisie 2016. De Wethouder complimenteerde de wijkraad met hun werk en inzet voor de wijk en hij zal de uitgereikte wijkvisie meenemen naar de raad. Daarna werden de nieuwe bestuursleden aan de aanwezigen voorgesteld. Tijdens een korte koffiepauze werden de wijkvisies uitgedeeld aan de aanwezigen. Ook de nieuwe wijkagent, Ton Fransen, stelde zich voor. Hij zei zich graag te willen inzetten voor de wijk. Na de koffiepauze waren er vanuit de bewoners nog enkele vragen omtrent parkeren in de zone waar bewoners een parkeerontheffing moeten aanvragen. Deze vraag wordt ook meegenomen met de wijkschouw later deze maand. Ook waren er nog verontrustte vragen aangaande de nieuwbouw van De Korendrager school en de 'tut en d'r ut' plannen. Hiervoor is de wijkraad al in gesprek geweest met enkele bewoners van de Spaarbankstraat en met de wethouder van verkeer en vervoer, de heer Bekkema. Daarnaast komt hierover te zijner tijd nog een gesprek tussen bewoners en de gemeente. De wijkraad gaat nog een gespreksteam vormen met daarin enkele bewoners. Dat gebeurt zodra de bouwplannen zijn aangeboden aan de gemeente.