Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân zet dienstverlening voort

FRANEKER - Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân zet het samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten voort.

De Dienst SoZaWe NW Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten: het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. In het kader van de fusievoorbereidingen van de gemeente Leeuwarderadeel en de drie toekomstige Waadhoeke gemeenten beraden de zeven gemeenten zich op de toekomstige samenwerking in het sociaal domein. Eén van de onderwerpen in de discussie in Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel is het voortbestaan van de dienst als zelfstandige organisatie. De gemeente Leeuwarderadeel heeft aangegeven uit de regeling te willen treden per fusiedatum met Leeuwarden. Zodra de situatie in het sociaal domein gestabiliseerd is, kijkt het bestuur opnieuw naar de beste positie voor de dienst. Tot die tijd onderzoeken de gemeenten en de dienst mogelijke verbeteringen in aansturing, beleid en uitvoering van de Dienst. Zo worden de colleges en raden van de deelnemende gemeenten op korte termijn volledig betrokken bij de ontwikkeling van sociaal beleid in Noordwest-Friesland.