COLUMN | Thuis in Museum Martena

FRANEKER - Vanaf deze woensdag staat er wekelijks een column van en door Museum Martena in de Franeker Courant. Deze verschijnt ook online. Hieronder de tekst.

In je eigen stad ga je niet naar het museum. Dat is een ongeschreven regel waar veel mensen zich aan houden. In je eigen omgeving ben je te veel bezig met de dingen van alledag. En toch kan het juist heel bijzonder zijn om deze regel eens te doorbreken en je te laten verrassen. Hoe vaak horen wij niet van bewoners van Franeker die per ongeluk toch in het museum verzeild raken: “Ik ben hier nog nooit geweest, maar wat is het mooi!” Voor alle mensen die het museum niet bezoeken en voor hen die dat wel doen mogen we vanaf nu elke week een stukje in de Franeker Courant schrijven. We gaan u verhalen vertellen over Franeker, de collectie van het museum, het fantastische gebouw waar we in zitten en natuurlijk over de verschillende activiteiten die we organiseren. Want er gebeurt van alles achter de dikke muren van het Martenahuis. Donderdagavond 17 maart houdt Bert Looper, de directeur van Tresoar een lezing in het museum over de bijzondere kunstwerken van fotograaf Han Reeder en op zondagmiddag 20 maart is er een kamerconcert onder de titel Bij Sjoerd en Titia thuis. In de mooie zaal speelt Florilegium Pelargonium uit Groningen barokmuziek zoals die rond 1700 geklonken zou kunnen hebben bij Suffridus (Sjoerd) Westerhuis en Titia Bogarda, de bewoners van het Martenahuis. Sinds vorig jaar zijn de portretten van Sjoerd en Titia weer in het Martenahuis terug waardoor ze iedereen zondag persoonlijk bij hun thuis kunnen begroeten. En zo zien we het graag, Museum Martena als thuis voor iedereen, de deur staat open en u bent van harte welkom!