Naamgeefster Sjoukje Tijssen ontvangt cheque Waadhoeke

FRANEKER/DRONRYP - Naamgeefster Sjoukje Tijssen van Waadhoeke heeft vandaag de cheque van duizend euro ontvangen die hoort bij het bedenken van de naam van de nieuwe fusiegemeente die ontstaat per 1 januari 2018.

De cheque is overhandigd door burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel, samen met Bert Looper. Hij is voorzitter van de naamgevingscommissie. De cheque is overhandigd bij het tegelatelier FRIEStile. Dat is het bedrijf van Tijssen en zit in Dronryp. Overigens reikte Tijssen zelf bij de uitreiking van de cheque het eerste tegeltje uit met daarop de naam Waadhoeke en de vlag van de fusiegemeente die per 1 januari uit ontstaat het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum uit Littenseradiel. Het eerste tegeltje was voor Bert Looper. Hij is voorzitter van de naamgevingscommissie. De overige leden krijgen vanavond een tegeltje. (Foto's Joachim de Ruijter)