Sjoukje Tijssen schaft kleioven en aardewerkmallen aan met prijs Waadhoeke

DRONRYP - Naamgeefster Sjoukje Tijssen heeft met de cheque van duizend euro die zij ontving voor het bedenken van de naam Waadhoeke een kleioven en aardewerkmallen aangeschaft voor haar tegelatelier FRIEStile in Dronryp.

Aanvankelijk was de cheque bedoeld om een fiets mee aan te schaffen. Zij heeft echter al ruim vijftien jaar MS heeft en heeft niets met fietsen. "In overleg met de heer Van Mourik mocht ik de oven en aardewerkmallen van De Vries en Kuiken uit Makkum aanschaffen. Dirk Kuiken wilde vanwege zijn leeftijd stoppen. Ik hoorde via via dat hij iemand zocht voor de kleioven en de mallen. zulke dingen moeten zo gaan. Dat vind ik zo mooi. Ik ben er ook heel erg blij mee", zegt Tijssen. Voorwaarde dat Tijssen van de aanschaf van de fiets mocht afwijken, was wel dat zij de prijs voor haar bedrijf zou gebruiken en er iets blijvends mee zou aanschaffen. "Wel moest ik zelf nog geld bijleggen. De kleioven zelf staat ondertussen op zijn plaats. Hij is alleen nog niet aangesloten. Er moet namelijk nog krachtstroom worden aangelegd." Overigens reikte Tijssen zelf bij de uitreiking van de cheque het eerste tegeltje uit met daarop de naam Waadhoeke en de vlag van de fusiegemeente die per 1 januari uit ontstaat het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum uit Littenseradiel. Het eerste tegeltje was voor Bert Looper. Hij is voorzitter van de naamgevingscommissie. De overige leden krijgen vanavond een tegeltje. Tijssen zelf is ondertussen zo trots als een pauw. "Pas nu besef ik hoe bijzonder het is dat mijn naam aan waadhoeke is verbonden."