Franekeradeel en Solarfields ondertekenen intentieovereenkomst rond komst zonnepark

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel en Solarfields willen samen een zonnepark van 10,3 hectare aanleggen naast het bedrijventerrein Kie in Franeker.

Burgemeester Eduard van Zuijlen en Jelmer Pijlman van Solarfields hebben daartoe vandaag de intentieovereenkomst ondertekend, die geldig is voor vijfentwintig jaar. In totaal worden er 30.770 zonnepanelen geplaatst, die acht megawatt aan elektriciteit op moeten leveren. Dat is voldoende voor 2200 huishoudens. Daarmee ontstaat volgens beide partijen een duurzame energiebron. Nu de overeenkomst is getekend kan Solarfields starten met het aanvragen van subsidie. Zodra de subsidie is toegekend, kan in 2017 met de aanleg van het zonnepark worden begonnen. In februari heeft Solarfields omwonenden geïnformeerd over de plannen. Die waren volgens de gemeente over het algemeen positief. Er werd wel aandacht gevraagd voor het bestaande betonpad als fietsroute en noodroute voor hulpdiensten. In zowel het Economisch Actieplan als de structuurvisie stond de wens voor een zonnepark al beschreven. Het initiatief van Solarfields past volgens de gemeente dan ook goed bij de plannen van Franekeradeel. “Een mooie bijkomstigheid is dat Solarfields ondernemers en particulieren ook in de gelegenheid stelt om hierin te participeren”, zegt wethouder Caroline de Pee.