Tegeltableau Entrepôtdok verwijderd voor restauratie

Harlingen - HN-Projects van Henk Nijenhuis heeft afgelopen vrijdag het tableau met het opschrift 'ENTREPOT' uit het gebouw op de Willemshaven verwijderd. Die wordt vervangen door een vorstvrije replica.

Het Haagse bedrijf is gespecialiseerd in het schadevrij verwijderen en restaureren van tegelvelden uit de Art-Nouveau- en Jugendstilperiode. Er was ooit op het pand nog een tweede tegelveld aanwezig met het opschrift 'OVERIJSSEL'. Dat was bij een latere verbouwing verwijderd ten gunste van een nieuwe, hogere overheaddeur in het pand. De werkzaamheden gebeuren in samenwerking met de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek, die van de gemeente Harlingen de opdracht heeft gekregen om de twee tableaus in vorstvrije replica's opnieuw te vervaardigen. Het is de bedoeling om het oude tableau afhankelijk van een gunstige beoordeling van de huidige staat te restaureren en een museale bestemming te geven. Al eerder werd een tableau uit de entree van het gesloopte kantoorpand naast het Entrepôtgebouw van de ondergang gered. Alle tegelvelden kunnen worden toegeschreven aan de fabriek van Tjalingii, die naast het iets meer bekende van Hulst in het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ook een imposante bijdrage heeft geleverd aan de keramische industrie in die periode in Harlingen.