Herindelingsadvies fusiegemeenten vastgesteld in zeven colleges

FRANEKER/WOMMELS - De zeven colleges van burgemeester en wethouders hebben het advies voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân vastgesteld.

De colleges leggen het herindelingsadvies nu voor aan de zeven gemeenteraden, zodat zij daar in hun vergaderingen van 21 april een besluit over kunnen nemen. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop. Zoals de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeenten. Hoewel er per 1 januari 2018 drie herindelingen plaatsvinden, komt er één herindelingsadvies. De drie herindelingen zijn met elkaar verbonden via de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst namelijk op in drie delen en wordt verdeeld over Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Als het herindelingsadvies is vastgesteld door de gemeenteraden, gaat het naar de provincie Fryslân en daarna naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Fusietraject

- 21 april 2016: de gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties); - April 2016: herindelingsadvies naar provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze; - Juni 2016: de provincie Fryslân stuurt het herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK); - September 2016–mei 2017: behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer; - September 2017: publicatie herindelingswet; - 22 november 2017: herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten; - 1 januari 2018: herindelingsgemeenten van start.