De Skûle Welzijn zoekt vrijwillige senior consulenten en lesgever voor kookcursus

FRANEKER/HARLINGEN - De Skûle Welzijn is op zoek naar een vrijwilliger die een basiscursus koken wil geven aan mannen. Ook wordt gezocht naar senior consulenten.

Voor de kookcursus geldt dat het om ongeveer acht bijeenkomst gaat. Terwijl het bij de consulenten gaat om mensen die er aan kunnen bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder regievoering van het gebiedsteam Franekeradeel en stadsteam Harlingen verrichten de senioren consulenten preventieve huisbezoeken. Belangstellenden kunnen zich bij voorkeur via de website van De Skûle Welzijn melden bij de Vrijwilligerscentrale: 0517-397800. De vrijwilligerscentrale is ook bereikbaar in MFC Het Vierkant in Harlingen.