INGEZONDEN | Parkeeroverlast en containerverwerking grootste ergernissen in Buorren

BERLTSUM - Hieke Joostema-Greidanus stuurde ons een ingezonden brief over de parkeersituatie aan de Buorren in Berltsum.

Hieronder de tekst. Al vijf jaar zijn we bezig om plannen te maken om de Buorren in Berltsum te herinrichten. Maar dat wil constant niet lukken wegens enorme parkeerproblemen die een ongekende omvang hebben. Via een onderzoek met behulp van bronnen (gemeente Houten, parkeervisie) ben ik tot de conclusie gekomen dat in de Buorren in Berltsum vijfentwintig parkeerplaatsen tekort zijn. Bovendien hebben bewoners problemen met de wijze waarop hun afval verwerkt wordt door Omrin. Op 4, 5 en 6 april heeft de gemeente Menameradiel de bewoners van de Buorren aangehoord tijdens inloopspreekuren betreffende de beleving van de woonkwaliteit en de leefbaarheid. Veel bewoners gaven aan dat ze met tevredenheid in de oude dorpskern wonen, maar de parkeeroverlast en de containerverwerking zijn wekelijks grote ergernissen, zo gaf 90% van de gehoorde bewoners aan. Wethouder Pen wil verandering hierin aanbrengen en een vertaalslag maken om de problemen op te lossen. Maar de parkeer- en containerproblematiek liggen complex. Ruwweg kan de Buorren in tweeën gedeeld worden voor wat betreft het soort parkeerproblemen. Van Buorren 1-50 is er sprake van onduidelijkheid waar geparkeerd mag worden, overlast voor uitzicht van bewoners, auto’s zijn te groot om te parkeren, bewoners moeten slalommen met de auto tussen geparkeerde auto’s om hun woning te bereiken, toegangswegen worden belemmerd door auto’s die op de smalle zijwegen geparkeerd staan en vooral veel overlast dat bewoners hun eigen erf niet kunnen afkomen. Er zijn openbare parkeerruimtes (It Dok, parkeervakken bij bakker) om de auto kwijt te kunnen. De gemeente is bereid om de parkeervakken uit te breiden op maat voor deze bewonersgroep. De Buorren 50-75 is een heel ander verhaal. Vanaf 1986 heerst hier een algeheel parkeerverbod. In 2009 is het bij de planning van Berlinga State en de acht huurwoningen van Wonen Noordwest Friesland misgegaan doordat de gemeente te weinig parkeerplaatsen heeft ingepland tijdens de nieuwbouw. De bewoners uit de Buorren 50-75 hebben veelvuldig aangegeven dat zij hun voertuig ook op de Lytse Buorren parkeerden en hier hun auto ook in de nieuwe woonsituatie kwijt kunnen. De gemeente-ambtenaar zou voor voldoende parkeerruimte zorgen, maar er waren 25 parkeerplaatsen te weinig. De bewoners klaagden onophoudelijk, ook de inwoners van Berlinga State en de Lytse Buorren. Er was in 2009 dus sprake van een geheel nieuwe parkeersituatie, die met goede berekeningen heel wat ellende hadden kunnen besparen. De nieuwe bewoners van Berlinga State en de acht huurwoningen hebben nu zo’n 12 auto’s op de openbare ruimte staan in de parkeervakken. De bewoners van de Lytse Buorren en Buorren, die er altijd al woonden, worden ook in 2016 nog steeds verdrongen door de auto’s van de huurwoningen. Ook de wooncommissie van Berlinga State heeft tientallen malen verzocht om meer parkeerplaatsen op eigen terrein, want bewoners durven na 15.30 uur niet meer met de auto weg te gaan in verband met te weinig parkeerplaatsen. Er zijn in de zone bij de Lytse Buorren 27 parkeerplaatsen, maar daarnaast parkeren bewoners de auto in de Buorren, in de voortuinen, op de hoeken van de straat, bij uitritten omdat er nergens plaats is binnen een redelijke afstand van 150 meter. Er zijn twee zaken in het gemeentelijk beleid die aanleiding geven voor de aanmaak van nieuwe parkeervakken. In de eerste plaats de afstand van de woning tot de parkeerplaats is bepalend.Als bewoners tot 150 meter incidenteel moeten lopen, dan hoeft dat niet direct aanleiding te zijn voor nieuwe parkeerplaatsen. Sommige bewoners uit de Buorren 50-75 moeten dagelijks meer dan 150 meter lopen en daarom is er direct aanleiding om nieuwe parkeervakken te maken. Maar een zeer urgente reden om parkeervakken aan te maken is de alternatieven die bewoners zoeken om hun auto kwijt te kunnen op plaatsen waar het niet mag of esthetisch gezien een zeer slechte oplossing is. Naast de 27 parkeervakken is in deze zone gebleken dat er nog eens 11 auto’s in de voortuinen, op straat, op de hoek van een straat of bij uitritten staan. En dan slaan alle stoppen door, want de parkeerdruk op de reguliere parkeervakken is dan 140%. Dit komt nergens in Nederland voor. Een normale parkeerdruk op de parkeervakken, waarbij de gemeente overweegt om nieuwe parkeervakken te maken, ligt rond de 90-95% zonder foutparkeren. Als deze 11 voertuigen een plaats buiten de Lytse Buorren moeten zoeken, dan zijn deze bewoners al snel 300 meter onderweg, een enkele reis van woning tot de parkeerplaats. Ook andere straten zijn niet ingericht om extra auto’s te ontvangen.Bewoners uit andere straten tikken vaak op de ramen als er bewoners uit de Buorren hun auto parkeren in andere straten en om van dat gedoe af te zijn, vinden de bewoners van de Buorren eigen parkeerplaatsen in een gebied waar een algeheel parkeerverbod geldt. En dat is heel begrijpelijk. De herinrichting van de Buorren wordt steeds belemmerd doordat auto’s in de Buorren geparkeerd staan en er geen oplossingen nog zijn voor de containers, die elke maandagavond veel plaats innemen op de weg. In de Buorren 75-100 is ook gemeld dat uitbreiding van parkeervakken zeer wenselijk is, omdat anders de auto’s de verfraaiing van de Buorren in de weg staan. Door het berekenen van de parkeerdruk op de parkeervakken (max. 95%) en de loopafstand van de bewoners tot de woning (max. 150 meter), zijn er 25 parkeerplaatsen tekort in de Buorren 50-100. Bewoners hebben in 2009 ook al aangegeven dat er een nieuw parkeerterrein moet komen tijdens de nieuwbouw. Een veel gehoorde klacht van bewoners wordt direct bevestigd door de cijfers. Maar veel belangrijkers is welke nieuwe en duurzame parkeeroplossingen er komen in de Buorren 50-100. De volgende mogelijke opties zijn door de bewoners genoemd bij de inloopmiddagen om het structurele parkeertekort in de Buorren op te lossen: 1. Slopen woning Wetting (Buorren 86) en zes á zeven parkeerplaatsen aan de achterkant van Berlinga State 2. Bedrijf Duva aankopen en op beide plaatsen (Buorren 72 en Buorren 85A) parkeerplaatsen maken plus 6 á 7 parkeerplaatsen achter Berlinga State 3. Perceel Rondon in de Krússtrjitte kopen en via de Krússtrjitte een parkeerterrein maken op het grasveld en 6 á 7 parkeerplaatsen achter Berlinga State. 4. Piipskoft afbreken en hier een parkeerterrein van maken plus 6 á 7 parkeerplaatsen achter Berlinga State. De parkeeroverlast en het doorgaand rijverkeer wordt elke maandagavond en dinsdagochtend enorm gehinderd door de groene en grijze containerpolonaise. Bewoners zetten de vele containers aan de kant van de weg en als Omrin deze weer machinaal geleegd heeft, staan veel containers schots en scheef op de weg, met het deksel open, afval waait door de Buorren, auto’s kunnen niet zijwegen en uitritten verlaten etc. Maar ook het tijdstip dat Omrin de werkzaamheden uitvoert, is extreem in Nederland. Om 6.00 uur ’s ochtends staat Omrin te knetteren in de Buorren, kinderen worden wakker geschud en volwassenen doen ook geen oog meer dicht als Omrin is geweest. Normaal gesproken geldt voor dergelijke geluidsoverlast dat na 7.00 uur de auto mag starten. Maar volgens Omrin is het dan te gevaarlijk en moeten bewoners lang wachten achter Omrin, want terugrijden met de auto is geen optie. Bewoners geven een duidelijke oplossing aan die al jarenlang hiervoor aangedragen wordt: een achterlader met bemanning in de smalle straten van Berltsum laten komen. De containers kunnen bij de eigen woning staan en dat is al veel beter dan de geclusterde containers die over de hele Buorren staan. In Súdwest-Fryslân doen ze dat ook, aldus één van de bewoners. De ambtenaren op het gebied van verkeer en afvalverwerking hebben nimmer gezocht naar oplossingen op maat en daarom is het parkeerbeleid en afvalbeleid vanaf 2009 enorm gefaald ten koste van de bewoners. Een positieve ontwikkeling is dat de woningen in de Buorren goed aftrek nemen doordat bewoners hun eigen woning en woonomgeving verfraaien. In 2012 was de leegstand en het aantal te koop staande woningen 26% en in 2016 is het aantal woningen te koop 11%. Het gaat daarom in 2016 om passende oplossingen op maat te vinden voor de parkeer- en afvalproblematiek, zoals die tijdens inloopspreekuren in alle redelijkheid door bewoners constructief zijn aangegeven. Als de parkeer- en afvalproblematiek voor de komende 30 jaar is opgelost, dan kan per direct de herinrichting beginnen. Hieke Joostema-Greidanus Dorpsstyliste/Secretaris Vereniging De Buorren Maken We Samen Berltsum