Aannemerscombinatie stelt montage Oosterpoortsbrug uit

FRANEKER - De montage van het brugdek van de Oosterpoortsbrug die maandag 25 april zou plaatsvinden, is uitgesteld.

De voorbereiding voor het veilig en optimaal op de plek hijsen van het brugdek vergt volgens aannemerscombinatie K. Dekker BV/Gebr. Reimert BV meer tijd. Het bedrijf zegt om die reden te hebben besloten de hijswerkzaamheden uit te stellen. Dat zou geen consequentie hebben voor de uiteindelijke oplevering van de brug. die staat gepland voor eind mei. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan verschillende onderdelen binnen het project Oosterpoortsbrug. Om de montage van de brug goed te laten verlopen, moeten de uitvoering en de hijswerkzaamheden naadloos op elkaar aansluiten. Ook dat vraagt meer tijd. ,,De condities voor de montage van het brugdek moeten optimaal zijn. Om dit te bewerkstelligen is besloten de hijswerkzaamheden, gepland voor komende maandag, uit te stellen. Betrokken partijen en omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum."

Binnenstad beter bereikbaar

De nieuwe Oosterpoortsbrug vervangt de Oosterpoortsdam en heeft een doorvaarhoogte van tweeënhalve meter. De historische binnenstad moet zo beter bereikbaar worden voor watersporters. Ook worden volgens de gemeente Franekeradeel de vaarroutes veiliger, doordat de beroeps- en recreatievaart gescheiden worden. De beroepsvaart volgt de route via de Stationsbrug en de recreatievaart gaat via de oude grachten. De Oosterpoortsbrug is onderdeel van het programma Franeker Waddenpoort.