Echtpaar Zonderland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

MINNERTSGA - Het echtpaar Nico en Joke Zonderland-Hibma uit Minnertsga heeft vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Gerrit Krol de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Nico Zonderland (64) was van 1993-2015 voorzitter van het Overkoepelend Orgaan(OO) het Bildt. Het OO ontwikkelde dorpsvisies, richtte een dorpenfonds op ter financiering van leefbaarheidsprojecten en voerde intensief overleg met de gemeente. Sinds 1998 is hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de MFA in Minnertsga. Hij voerde het overleg met de gemeente en de aannemer en was coördinator van de vrijwilligers tijdens de bouw. Sinds 1999 is hij secretaris/vicevoorzitter en vrijwilliger bij de Kaatsvereniging Minnertsga. Zonderland zorgde er voor dat de bestuursstructuur werd gemoderniseerd en haalde de contacten aan met andere verenigingen. Van 2001 tot 2015 was hij actief voor Plaatselijk Belang Minnertsga. In 2015 nam hij afscheid als voorzitter. Van 2004-2014 was Zonderland actief voor Voetbalvereniging Minnertsga. Hij was assistent-leider van het eerste elftal en schreef wedstrijdverslagen voor de website. Sinds 2011 is Zonderland ook actief voor de Stichting Nij Bethanië.

Joke Zonderland-Hibma

Joke Zonderland-Hibma (64) is sinds 1988 vrijwilligster bij Kaatsvereniging Minnertsga. Zij is lid van de kantinecommissie en verantwoordelijk voor de bestellingen. Daarnaast draait ze ook bardiensten. Als er activiteiten voor de club zijn, betrekt zij speciaal mensen uit het dorp hierbij die juist een steuntje in de rug nodig hebben of die buiten de boot dreigen te vallen. Sinds 1995 is zij vrijwilligster bij de Voetbalvereniging Minnertsga en coördineert onder andere de schoonmaakploeg. Sinds 2006 is Zonderland ook schoonmaakster bij de protestantse gemeente Minnertsga.