Waterhelden op koningsspelen in Achlum

ACHLUM - It Iepen Finster in Achlum stond vandaag bij de koningsspelen net als andere basisscholen in het teken van waterhelden voor het project van Simavi. De dag begon net als op andere basisscholen ook in Achlum met een gezond ontbijt.

De thermometer die aangeeft hoeveel geld er al is ingezameld voor dit goede doel van Simavi staat inmiddels op 1100 euro. Na het ontbijt werden alle leerlingen waterhelden in het project ‘Word een Waterheld’ van de stichting Simavi. Die richt zich op schoon drinkwater voor kinderen in ontwikkelingslanden. Het evenement bestond uit drie onderdelen. Naast het inzamelen van sponsorgeld, was er een programma kennisoverdracht en een sportief parcours. Bij de online kennisquiz, gepresenteerd door Simavi-ambassadeur Dieuwertje Blok, hebben de leerlingen van de groepen één tot en met acht spelenderwijs hun kennis over water vergroot. Het evenement werd afgesloten met een looptocht. In het kader van Waterhelden was gekozen om te ervaren hoe het is dat je iedere dag uren moet lopen om je drinkwater te halen. De leerlingen, kregen allemaal een stappenteller en namen lege flessen mee. De bovenbouw liep naar Hitzum. Daar lag waterbron om hun flessen te vullen. Daarna werd weer koers gezet naar Achlum met de gevulde flessen. De onderbouw hield een wandeltocht door het dorp en mocht bij de garage hun flessen vullen. Het water werd terug gebracht naar het ‘dorp’ (school) , waar de flessen werden geleegd in een grote regenton. Zij hadden daarna nog een spelcircuit. Na de ochtend ontvingen de kinderen een oorkonde dat ze een echte waterheld waren. Ook kregen ze een frisbee. Met het luiden van de vakantiebel was nu één van de juffen aan de beurt die als tegenprestatie had juf Anka beloofd dat ze een duik in de regenton zou nemen, als deze goed gevuld zou zijn. Na het aftellen dook ze kopje onder.