AGENDA | Uitactiviteiten in de regio

FRANEKER - Hieronder vindt u een overzicht van de uitactiviteiten die er de komende tijd zijn in de regio van de Franeker Courant.

Uw uitactiviteit voor de agenda kunt u tot 12.00 uur insturen op de vrijdag voor verschijning van de krant. Dit kan via redactie.frc@ndcmediagroep.nl. 13 april, 16.00 uur: open huis Maritieme Academie Harlingen. 15 april, 20.00 uur: uitvoering It famke en de twiveler door Tryater in dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum. Er geldt entree. Kaarten via 0517-591354 en j.t.kuperus@planet.nl. Zie www.tryater.nl. 16 april, 20.15 uur: gezamenlijk voorjaarsconcert Vocal Chain en Solid in de Grote Kerk in Harlingen. Er geldt entree. Kaarten via hjvellinga@ziggo.nl, Hompy Music in Harlingen en Mollema Music World in Franeker. 16 april, 21.00 uur: gratis concert in De Aardappelbeurs in Sint Jacobiparochie met BRW en Jack in the box. 17 april, 15.00 uur: opera Il Segreto di Susanna in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Er geldt entree. Voor kaarten en meer informatie zie www.aerdenplaats.nl. 17 april, 19.30 uur: laatste sing-in van dit bij baptistengemeente Maranatha aan de Schilcampen 49 in Franeker met onder andere medewerking van muzikaal talent en solozang. Informatie via 0517-392202 en www.baptistengemeente-maranatha.nl. 18 april, 19.45 uur: laatste afdelingsavond Vrouwen van Nu, afdeling Barradeel in De Bijekoer in Wijnaldum, met een lezing door de Hersenstichting. 18 april, 19.45 uur: laatste afdelingsavond Vrouwen van Nu, afdeling Franekeradeel van dit seizoen. Adrie en Wim Minnaard uit Terherne vertellen in recreatiecentrum Bloemketerp over Israël en Palestina. Iedereen is welkom. Er geldt entree. 19 april, 9.30 uur: laatste koffieochtend van dit seizoen in de Vrije Evangelische Kerk aan het Noord in Franeker. Predikantsvrouw Ineke de Kok uit Diever spreekt over ‘bewogen door de tijd of bezield door het geloof?’. 23 april, 20.00 uur: jaarconcert Tusken Waad en Wiid in De Doarpsfinne in Minnertsga met gastoptredens van troubadour Jan de Vries en dj Quickfinger. Er geldt entree. 4 mei, 16.00 uur: Dodenherdenking Harlingen op de Waddenpromenade. Vanaf 19.30 uur is de herdenking op de algemene begraafplaats aan de Midlumerlaan.