Koninklijk feest rondom 110-jarig bestaan christelijk onderwijs Tzummarum

TZUMMARUM - CBS De Schalmei uit Tzummarum heeft woensdagavond in verenigingsgebouw De Klang in Tzummarum het Koninklijke Schalmeifeest gehouden.

Dat was ter ere van het 110-jarig bestaan van christelijk onderwijs in Tzummarum en ter ere van koning Willem Alexander. Op het feest konden alle kinderen hun talenten tonen. De avond startte door met alle kinderen van de school het Schalmeilied te zingen. De groepen één tot en met drie toonden een ‘berenjacht’. De groepen vier en vijf namen bezoekers mee in een toneelspel en lied rondom een ochtendhumeur. De groepen zes tot en met acht lieten zelfgemaakte ritmische acts horen. Hiervoor gebruikten ze allerlei ‘muziekinstrumenten’, zoals: ballen, bekers met knikkers, potten en pannen, deksels en pollepels. Ook kwam er deze avond ‘koninklijk bezoek’. De ouders en kinderen waren hier op gekleed. Er was onder andere een hoeden- en stropdassenparade. Ook deden de juffen en meesters een act.