Pop-up boekwinkel voor Metakids op Markt in Drachten

Franeker -  Op de Markt 2 in Drachten opent Friesland voor Metakids woensdag 27 april een pop-up boekwinkel.

De actiegroep Friesland voor Metakids zamelt geld in voor Metakids, een landelijke organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar (dodelijke) stofwisselingsziekten bij kinderen. Elk jaar worden 800 kinderen geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige dat uitzicht biedt op behandeling. Metakids zamelt geld in voor datonderzoek. Het is een kleine organisatie. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving.

Naast het verzamelen van Poiesz-zegels zamelde Friesland voor Metakids lange tijd boeken in. Acties ,,Wy wienen dan ek hiel wiis mei it oanbod fan Douwe van Drogen  van Hypotheek Drachten: dat we syn pand brûke meie om fandêr út te ferkeapjen”, vertelt Carina Twerda, een van de initiatiefnemers van Friesland voor Metakids. Haar vriendin, Amerens Visser, heeft een zoontje met een stofwisselingsziekte. ,,Ik sjoch dus fan tichtby hoe frustrearjend it is dat jo bern slim siik is en dat der einliks gjin behannelmetoade is.” Amerens begon daarom acties te houden om geld in te zamelen. Carina: ,,En no hawwe we yntusken in moai ploegje fan seis minsken. Dêrfan binne der trije memmen mei in siik bern, werûnder Armanda van der Duim út Drachten. Sy sammelt al in skoftke Poiesz-segels yn.” Voor een vol boekje krijgt ze € 2,50. Drieduizend boeken In de winkel zullen zowel tweedehands als nieuwe boeken verkocht worden. ,,We hebben onder andere romans, thrillers, kinderboeken, Friese en Engelse boeken en informatieve boeken”, vertelt Van der Duim. ,,Ik tink dat we wol trijetûzen boeken hawwe”, vult Carina Twerda haar aan. "Minsken dy't al in skoft op syk binne nei dat iene boek hawwe in reedlike kâns, dat wy dat yn de winkel hawwe." Openingstijden, ook op Koningsdag De winkel zal op donderdagavond van 19:00 tot 21:00 uur geopend zijn. Op vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00. En dat tot 28 mei. Ook op Koningsdag is de winkel open. ,,We hopen in ieder geval dat na onze actie in Drachten straks iedereen weet wat Metakids is en het zou geweldig zijn als we een mooi bedrag over kunnen maken aan het eind van de maand.” Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Friesland voor Metakids en op www.frieslandvoormetakids.nl