Nieuwe Steve Jobsschool Franeker houdt bijeenkomst

FRANEKER - De nieuwe Steve Jobsschool in Franeker houdt donderdag 12 mei een bijeenkomst. De school komt in de voormalige OBS Kleyenburg.

De bijeenkomst is vanaf 15.30 uur bij OBS De Steven aan het Noorderbolwerk. Daarnaast is er zaterdag 4 juni open huis tijdens de Dag van de Bouw. Werknemers van Bouwbedrijf Van Marrum uit Franeker zijn sinds enige tijd bezig om het bestaande schoolgebouw van OBS Kleyenburg van binnen volledig te strippen. De verbouwing moet voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed zijn. In het nieuwe pand zitten de fuserende scholen Kleyenburg en De Fûgelflecht onder één dak. De gemeenteraad van Franekeradeel besliste in december, ondanks protest van een deel van de ouders van De Fûgelflecht, dat de school uit het Schalsumerplan intrekt in het gebouw van Kleyenburg. Op een Steve Jobsschool staat lesgeven op iPads en andere moderne apparatuur centraal. Maurice de Hond is initiatiefnemer van dit soort scholen. Friesland kent alleen in Sneek een officiële Steve Jobsschool.