Ganzinga schilderwerken ook de komende vijf jaar sponsor VvV Sjirk de Wal

DRONRYP - Kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal en Ganzinga schilderwerken hebben het sponsorcontract met vijf jaar verlengd.

Afgelopen week is door Jan Bauke Buwalda, directeur Ganzinga Schilderwerken, en door Jan Willem van Beem, voorzitter kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal, de handtekeningen gezet onder de nieuwe overeenkomst. Ganzinga was ook de afgelopen vijf jaar sponsor. In die periode haalden de kaatsers een groot aantal ereplaatsen op Nederlandse kampioenschappen, Freule wedstrijden en Ald Meiers-partijen. Ook werden diverse Nederlandse kampioenschappen gewonnen. ,,Als kaatsvereniging VvV Sjirk de Wal zijn we zeer blij dat Ganzinga Schilderwerken ook de komende vijf jaar graag als hoofdsponsor aan de kaatsvereniging verbonden wil blijven”, aldus VvV Sjirk de Wal.