Nynke Sybrandy koningin van de familie Wetterauw partij

FRANEKER - De dames van Boazum zijn winnaar geworden van de tweede afdelingswedstrijd van het seizoen. Die vond plaats op It Sjûkelân en werd gehouden door kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker.

Het partuur van Nynke Sybrandy (koningin), Nellie Jansen-Rypma en Wiljo Sybrandy versloeg in de finale Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia). Het was Nynke Sybrandy die de kransen en de eerste prijs veilig stelde met een bovenslag op de 5-1 6-0. Na overleg binnen de commissie werd zij bovendien met een zeer klein verschil met Wiljo Sybrandy tot koningin van de familie Wetterauw partij gekroond. Derde plaatsen waren er voor Franeker (Nicole Hempenius, Maaike Osinga en Iris van der Veen) en Berltsum (Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma). In totaal deden er veertien parturen mee.