Geen volledige nieuwbouw voor CBS De Korendrager

FRANEKER - De Korendrager krijgt geen volledige nieuwbouw. Die valt namelijk te duur uit.

In plaats daarvan hebben het schoolbestuur en de gemeente Franekeradeel besloten het hoofdgebouw te renoveren. Wel wordt het kleutergedeelte gesloopt en komt daar nieuwbouw voor in de plaats. Nieuwbouw van de christelijke basisschool in franeker zou uitkomen op 2.122.042 euro. Franekeradeel stelde 1.594.798 euro beschikbaar. Daardoor is er nog een tekort van 527.244 euro. De Korendrager hoeft echter een extra groepsruimte niet terug te betalen aan de gemeente. De gemeente zegt dat te zien als compensatie voor de voorgeschreven hellende daken die het plan duurder zouden hebben gemaakt.