Franekereindsbrug Harlingen wordt komende week uitgetakeld

HARLINGEN - De afgelopen jaar opgerichte Monumentenstichting Harlingen houdt maandag haar informele starthandeling. 

Wethouder Maria Le Roy, voorzitter van de stichting, neemt daarbij kort het woord. Aansluitend wordt de Franekereindsbrug uitgetakeld. Ter plekke is al een noodbrug voor fietsers en voetgangers aangebracht. De stichting zet zich in voor de restauratie en het behoud van een aantal beeldbepalende rijksmonumenten in Harlingen. Dat heeft er toe geleid dat de komende jaren de Grote en Kleine Sluis, de Oosterbrug, de Singelbrug en de Franekereindsbrug gerestaureerd worden met financiële ondersteuning van onder andere de provincie Friesland en de gemeente Harlingen. Meer informatie vindt u op www.msh.frl. De informele starthandeling is vanaf 9.00 uur plaats in het kantoor van Piet Paulusma, gelegen naast de Franekereindsbrug. Het bestuur van de stichting heeft het besluit om de bruggen en sluizen onder handen te nemen genomen in de bestuursvergadering op 5 april. Als eerste wordt daarbij met instemming van de provincie Friesland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gestart met de restauratie van de Franekereindsbrug. De restauratie wordt uitgevoerd door De Boer en De Groot uit Harlingen. ,,Dat er voor de stichting extra voordelen aan zijn verbonden wordt breed onderschreven. De mogelijkheden van leer- werkplekken om jongeren het vak van restauratie in metaal bij te brengen, heeft toegevoegde waarde. Ook het feit dat op ons bedrijventerrein Hermes de werkzaamheden plaatsvinden biedt het bestuur, de leden van het RCE en de provinciale monumentenwacht en Harlingers, de mogelijkheid op afgesproken dagen de voortgang van het werk te kunnen zien”, aldus de stichting.