Samenwerkingsverband Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek en Museumsdorf Cloppenburg

HARLINGEN - De Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek heeft naast haar expertise diverse tegels, tableaus en een belangrijke bodemvondstcollectie uit eigen verzameling ter beschikking gesteld aan het Duitse openluchtmuseum Museumsdorf Cloppenburg.

Daar is afgelopen week een tentoonstelling geopend over de ontstaansgeschiedenis van het museum en haar nauwe verwantschap met de Nederlandse tegels. Daartoe is een samenwerkingsverband met de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek in het leven geroepen. De tentoonstelling is de komende drie maanden te zien in het openluchtmuseum. Met de inbreng van de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek samen met een selectie uit de verzameling van het museum zelf heeft dit geleid tot een overzichtstentoonstelling over de periode eerste kwart van de zeventiende eeuw tot begin twintigste eeuw. In samenwerking met de projectleider van het openluchtmuseum hebben Rikus Oswald en Klaas Regts een nauwkeurige plaatsing naar ouderdom en herkomst van de tegels bepaald. Hierbij kwam naar voren dat de belangrijkste leveranciers van tegels in de regio Ost-Friesland en Niedersachsen uit Harlingen, Utrecht en Rotterdam kwamen met daarbij een hoofdrol voor de Harlinger tegels.

‘Die Gartenpartie’

Ook was er in dezelfde week de openluchtbeurs ‘Die Gartenpartie’. Daar was de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek aanwezig met een stand. Schilder Peter Bonnema toonde daarbij het ambacht in de praktijk.