Echtpaar Boorsma-De Boer uit Dronryp zestig jaar getrouwd

DRONYP - Het echtpaar Boorsma-De Boer uit Dronryp is vandaag zestig jaar getrouwd.

Het echtpaar trouwde in 1956 in de gemeente Menaldumadeel. Locoburgemeester Pen gaat vandaag bij het echtpaar langs om hen namens het gemeentebestuur de felicitaties over te brengen. De heer Boorsma is geboren op 24 december 1927 in Hennaarderadeel. Mevrouw de Boer werd geboren op 26 juli 1930 in Menaldumadeel. Het echtpaar leerde elkaar leren kennen tijdens een dansavond. De heer Boorsma is meteen na het behalen van de lagere technische school (LTS) begonnen als automonteur. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven heeft hij gewerkt bij Engelsma en Wijnia in Leeuwarden. Mevrouw De Boer heeft de huishoudschool gedaan en is daarna korte tijd aan de slag gegaan als onder andere tandartsassistente. Na de geboorte van de kinderen is zij altijd huismoeder geweest. Wel heeft ze haar hele leven taxi gereden, eerst voor haar pake bij garagebedrijf De Boer en later ook een aantal jaren als zelfstandig taxichauffeur. Ook is zij al haar hele leven lid van het Rypster Tsjerkekoor en heeft zij diverse bestuursfuncties gehad in het zangwezen. Daarnaast was zij vrijwilliger in de diaconie en in de vrouwenvereniging en is zij medeoprichtster van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD). Het echtpaar Boorsma-De Boer heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen.