Aannemerscombinatie verwijdert damwanden voor komst Oosterpoortsbrug

FRANEKER - Aannemerscombinatie K. Dekker BV/Gebr. Reimert BV is begonnen met het verwijderen van de damwand aan de zijde van het kanaal. Dat wordt gedaan op weg naar de plaatsing van de Oosterpoortsbrug volgende week donderdag.

Een speciale kraan van Peinemann Kranen BV hijst dan het brugdek van een ponton op de landhoofden. De brug heeft een breedte van twaalf meter, een lengte van 22,4 meter en weegt achtentachtig ton. Als het dek op zijn definitieve plek ligt, wordt de brug ter plaatse afgemonteerd met leuningen en randelementen. Overigens behoort de scherpe bocht in het centrum van Franeker straks ook tot het verleden. Die bocht leverde niet zelden problemen op voor de beroepsvaart. Aanvankelijk zou de brug 25 april al op zijn plaats worden gehesen. De voorbereiding voor het veilig en optimaal op de plek hijsen van het brugdek vergde volgens de aannemerscombinatie echter meer tijd. De plaatsing werd daarop uitgesteld. (Foto's Aise van Beets)