OBS De Steven naam Steve Jobsschool Franeker

FRANEKER - De Steve Jobsschool die in Franeker komt heeft donderdag bekend gemaakt dat het de naam OBS De Steven krijgt.

Het was voor ouders en andere betrokkenen het eerste moment om met eigen ogen het pand te bekijken. De school zelf wordt nog volop verbouwd door Bouwbedrijf Van Marrum uit Franeker. OBS De Steven De school komt vanaf volgend schooljaar in de voormalige OBS Kleyenburg. In de naam De Steven zit niet alleen het schooltype Steve Jobsschool verwerkt. Ook staat de naam voor 'de steven wenden' en de boeg van een schip. ,,Dus de blik op de toekomst", zegt Thea Wahle, directrice van OBS De Kleyenburg. ,,Wij zijn heel blij met de steve Jobsschool. Het schoolgebouw zelf wordt ook prachtig. De authentieke elementen zijn bewaard. Daarnaast is er meer licht aangebracht." Volgens Wahle is er bewust gekozen om als Steve Jobsschool verder te gaan. ,,Het is het onderwijs van de toekomst en past in een tijd van verdergaande individualisering en een toenemende rol van ICT." Op een Steve Jobsschool staat lesgeven op iPads en andere moderne apparatuur centraal. Maurice de Hond is initiatiefnemer van dit soort scholen. Eerder al opende een Steve Jobsschool in Sneek en Dokkum. Ook Heerenveen krijgt een dergelijke school. De Hond zelf was ook aanwezig bij de aftrap van de nieuwe Franeker basisschool. Hij gaf aan dat er aan het einde van het jaar door heel Nederland veertig van dergelijke scholen zijn. ,,Ik ben er heel positief over. Je ziet dat kinderen gelukkiger worden en graag naar school gaan. Daarnaast heeft het ook een positieve invloed op kinderen met een label als bijvoorbeeld ADHD. Kinderen worden in deze setting namelijk uitgedaagd, met alle positieve gevolgen van dien." Ook over het pand zelf is De Hond erg te spreken. ,,Het is zo mooi wat ze hier doen. Het bestaande pand wordt behouden en toch wordt het ruimtelijker. Ik ben dan ook graag van de partij als de school wordt geopend." Radius-directeur Marc Kammeraad, waar OBS De Steven straks onder valt, was eveneens in zijn nopjes. ,,Wij zijn als koepel klaar voor Steve Jobsscholen. Het is niet alleen voor ons een prachtige kans. Ook voor de regio biedt het in een tijd van krimp onderwijskansen."

Open dag

De nieuwe school is ook te bekijken op de Dag van de Bouw. Die is op zaterdag 4 juni. In het pand zitten de fuserende scholen Kleyenburg en De Fûgelflecht onder één dak. De gemeenteraad van Franekeradeel besliste in december, ondanks protest van een deel van de ouders van De Fûgelflecht, dat de school uit het Schalsumerplan intrekt in het gebouw van Kleyenburg.