Gemeente Harlingen bespreekt komst AZC op openbare raadsvergadering

HARLINGEN - De gemeente Harlingen houdt 25 mei vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering 2016 in Trebol. Dan wordt onder andere het voornemen besproken om een AZC voor driehonderd vluchtelingen te vestigen op het Balkland terrein in de stad.

Er kan niet worden ingesproken. Dat kon wel bij de commissievergadering op 11 mei. Mocht het AZC er komen, dan opent deze naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 haar deuren. Het AZC komt er maximaal voor de duur van tien jaar. Na vijf jaar wordt het AZC geëvalueerd en wordt onderzocht of deze moet blijven bestaan. Bij een eerdere bijeenkomst riep de komst van het AZC nogal wat vragen op bij bezoekers. De aanwezigen wilden onder andere weten hoe het zat met de kosten en wie dat betaalt, of het vervuilde Balkland terrein gesaneerd moet worden, wie er voor de veiligheid van de Harlingers zorgt en bijvoorbeeld hoe de gemeente gaat onderzoeken of er draagvlak in de stad is voor de komst van het AZC. De gemeente bezwoer dat alles wordt betaald door het COA, dat saneren van het terrein niet nodig is, omdat daar andere oplossingen voor zijn. Zoals een extra dikke steenlaag op het terrein.