Akke Vogel-Hoekstra viert honderdste verjaardag

FRANEKER - Akke Vogel-Hoekstra heeft donderdag haar honderdste verjaardag gevierd. Locoburgemeester Joop Bekkema is bij haar langsgegaan in Saxenoord bezoek om haar te feliciteren.

Mevrouw Vogel is geboren op 18 mei 1916 in Minnertsga. Zij heeft drie zusjes, waarvan de jongste in Harlingen woont. Hoekstra trouwde in 1940 met Feike Vogel. Het echtpaar kreeg vier kinderen: twee jongens en twee meisjes. Haar man stierf in 1985. Hun kinderen leven nog. Tot haar 92ste woonde zij in Minnertga. Toen zij haar heup brak, verhuisde zij naar Nij Bethanië in Tzummarum. Sinds augustus woont Vogel-Hoekstra in Saxenoord. (Foto's Joachim de Ruijter)