Heleofytenfilter aangelegd zij zwemvijver Slappeterp

Franeker - De zwemvijver bij De Swanneblom in Slappeterp is voorzien van een heleofytenfilter.

Het filter zorgt voor de zuivering van het water. Dat gebeurt door het in- en uitpompen door een rietfilter dat is aangedreven door twee elektrische pompen. Die kunnen dagelijks honderdduizend liter water filteren. De zwemwijver is aangelegd in 2006. Sindsdien is er nauw contact tussen Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân omdat dit zwemvijverproject uniek is. Het is een betrekkelijk kleine vijver en de vraag is altijd hoe de zwemwaterkwaliteit te kunnen waarborgen vanwege de volksgezondheid. Het beoogde doorspoelen met de watermolen en het verjagen van watervogels bleek resultaat te hebben, maar niet voldoende te zijn. In het laatste overleg met de provincie en het Wetterskip werd de conclusie getrokken dat het toepassen van een helofytenfilter de goede zwemwaterkwaliteit kon waarborgen. Het project is uitgevoerd door Kilian Water uit Wageningen in samenwerking met firma Drijfhout uit Sint Annaparochie en medewerking vanuit de Swanneblom zelf. Het bestuur van stichting De Swanneblom werkte het plan voor het filter uit in de zomer van 2014 en 2015 en kreeg hiervoor subsidie van It Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Menameradiel.