Michelle Bruinsma pakt kransen in Berltsum

Franeker - De kaatsters Michelle Bruinsma (Leeuwarden), Mariska Hoogland (Beetgumermolen) en Annalien Broersma (Easterlittens) zijn op sportcomplex De Koekoek in Berltsum winnaar geworden van de vrije formatiepartij voor dames eerste klasse.

Tweede werd het partuur met Nelie Steenstra (Beetgumermolen), Marie-Jetske Lettinga (Leeuwarden) en Lilijan Kingma (Sint Annaparochie). Gedeeld derde werden Marije van der Meer (Leeuwarden), Klasine Huistra (Reduzum) en Anne Monfils (Kimswerd), samen met het partuur Anne-Berber Zeinstra (Peins), Lusanne Klaver (Minnertsga) en Miriam Beeksma (Deinum). De verliezersronde werd gewonnen door Tineke Dijkstra (Easterein), Hermine Sytema (Deinum) en Jeske de Boer (Akkrum).