Achlum verwelkomt nieuwe leden op ledenpartij

Franeker - Bij de eerste ledenpartij in Achlum is duidelijk geworden dat het kaatsen er leeft.

Niet alleen kwamen er zestien heren, vijftien dames, achttien jongeren en negen welpen aan de start. Ook werden op één middag acht nieuwe leden verwelkomd. De kaatsstrijd zelf werd een spannende.

Uitslagen

Heren: 1. Thomas Scheffer, Bauke-Tjalle Anema, Alien Hoekstra, 2. Dennis Bosma, Bauke Jan Plantinga, Rik Reinsma. Dames: 1. Ilse Yntema en Anne Tolsma, 2. Shirley Beets, Anouk Eijer en Sara Talsma. Jongeren: 1. Meike Oevering, Senna Jeeninga, Minke Jonker, 2. Anita Vrieswijk, Brecht Kramer, Jena Yntema. Welpen: 1. Rudmer Faber en Mirthe de Boer, 2. Silke de Jong en Sjirkje Vrieswijk.