Echtpaar Miedema-Heslinga uit Berltsum zestig jaar getrouwd

BERLTSUM - Het echtpaar Miedema-Heslinga uit Berltsum is zaterdag zestig jaar getrouwd.

Burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel is vanochtend bij het echtpaar langsgegaan om hen te feliciteren namens het gemeentebestuur. Het echtpaar trouwde in 1956 in de gemeente Menaldumadeel. Douwe Miedema is geboren in 1933 in Menaldumadeel. Rinske Heslinga is geboren in 1935 in de gemeente het Bildt. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een dansavond in Marssum. Miedema werkte zijn hele leven in de agrarische sector. Eerst samen met zijn pake voor zichzelf en later bij het bedrijf Van Rijn. Ook was hij vele jaren bestuurslid van de kaatsvereniging en is hij erelid. Hij was vroeger zelf ook een actief kaatser en deed een aantal keren mee aan de PC. Ook was Miedema jaren bestuurslid van de ‘âldereintocht’. Heslinga werkte totdat zij ging trouwen op de administratie van de melkfabriek in Marssum. Ook was zij actief in het bestuur van de gymnastiekvereniging en actief als gymnaste. Het echtpaar heeft twee zonen en één dochter. Er zijn negen kleinkinderen. Het eerste achterkleinkind wordt in augustus verwacht.