Veel animo voor vaartocht ONS Menameradiel

MENAAM - Ongeveer veertig personen hebben woensdag met de ONS Menameradiel op een schip van Rondvaartbedrijf Middelsee een tocht gemaakt door de Kleiroute en Greidhoeke.

Het inschepen vond plaats bij Ritsumasyl. De Kleiroute voerde door en langs Menaam, Berltsum, Ried en Dongjum naar Franeker. In Franker werd aangelegd aan de Turfkade. Daar kon genoten worden van het uitzicht op de nieuwe brug. Ook was er tijd om te winkelen, het Planetarium te bezoeken of een stadswandeling te maken. Via de Franeker Vaart ging de tocht verder via Wjelsryp en Winsum naar Oosterlittens. Via de Bolswarder vaart, door Baard en langs Hoptillle kwamen de deelnemers weer op het Van Harinxmakanaal om uiteindelijk via Deinum weer bij de opstapplaats aan te komen..