Trio Tjisse Steenstra wint met overmacht in Dokkum

DOKKUM - De kaatsers Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Daniël Iseger waren op voorhand al het te kloppen partuur en in de praktijk maakten zij die faam meer dan waar.

Opslager Tjisse Steenstra werd uit geroepen tot koning van de partij en dat was een juiste beslissing. Hij had maar weinig missers en bovendien haalde hij met zijn snelle opslag veel punten binnen. Triemstra en Iseger, voor de eerste maal een duo op een d.e.l.-wedstrijd, deden wat ze moesten doen. Veel kaatsten leggen en als het moest en kon klapten de mannen er heel aardig op los. In de finale bleef de formatie van Jan Dirk de Groot, Allard Hoekstra en Hans Wassenaar op een eerst staan. Op 5-1 en 6-4 miste opslager De Groot het perk. In punten ontliepen de parturen elkaar niet zo heel veel, maar op het moment suprême kon het trio De Groot geen potten breken. Het eerste bordje ging dan wel op schone zes naar De Groot c.s., maar daarna kraaide de haan van Steenstra c.s. victorie. Via viermaal 6-4, eenmaal 6-2 en eenmaal 6-6 was het binnen veertig minuten geklaard. Op 1-0 en 4-4 miste De Groot en op 1-1 en 6-2 plaatste Steenstra een van zijn twee zitballen. Voorbij slaan van de kaats door Iseger op 2-1 en 6-4 deed de marge vergroten en missen aan de stuit door De Groot op 3-1 en 6-4 maakte het alleen maar moeilijker. Op 4-1 en 6-6 was er nog enige hoop voor De Groot c.s., maar daar stak voorinse Taeke Triemstra eigenhandig een stokje voor door de te mooie bal achter de bovenlijn te plaatsen. Daarmee was de angel uit de partij. Op 5-1 en 4-4 tilde dezelfde Triemstra nog op prachtige wijze de bal over de boven en op 5-1 en 6-4 miste De Groot voor de zevende keer het perk. Hij stond daar trouwens niet alleen in want in de negen gekaatste partijen verdwenen er 165 buiten de lijnen. Een gemiddelde van ruim achttien missers per partij. Met bijna windstil weer iets te veel van het goede. Vooral in de strijd om de premie of niets werden de opslagers Van der Meulen en Terpstra niet gespaard. Triemstra hanteerde in Dokkum de tweede opslag en behalve wat start problemen in de eerste omloop ging hem dat weer gemakkelijk af. Voor Iseger was de zege in Dokkum zijn derde uit zijn loopbaan maar bijzonder was wel dat in 1998 reeds in de finale stond. Het was toen zijn eerste finale in de rijen van de hoofdklasse. Met Klaas Westra en Tjepco Miedema pakte hij toen op 8 augustus 1998 de premie. De zege voor Triemstra was er een met een gouden randje. Het was alweer zijn zesde zege bij kv Oostergo. Eerder zegevierde hij in 2003, 2008, 2011, 2012 en 2013. De zege betekende verder dat hij nu de negende kaatser is die meer dan 140 zeges op zijn erelijst heeft staan. Bovendien overschreed hij met de zege in Dokkum de 600 puntengrens. De weg naar de finale liep via overwinningen op onder meer Enno Kingma, Bauke Dijkstra en Erwin Zijlstra. Laatstgenoemd trio maakte wel punten maar vergat daarbij dat het bij het kaatsen gaat om eersten. Wie het eerst de drie spel vol heeft wint de pot. Op 5-2 en 6-6 miste Enno Kingma het perk. In de strijd om de premie of niets mocht er meer van Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Cornelis Terpstra worden verwacht dan de twee bordjes die men na goed drie kwartier aan de telegraaf kreeg. Tjisse Steenstra pakte het eerste bordje op 6-6 met een beste zitbal. Via 3-0 werd de volgende klap op 3-0 en 6-6 uitgedeeld. Nu was het Taeke Triemstra die de kaats passeerde. Een kleine inzinking van Steenstra leidde nog tot een spel voor Van der Meulen c.s. maar daarna herpakte Steenstra zich voorbeeldig en via tweemaal 6-2 werd de klus geklaard. Een partij waarin Triemstra en Iseger beide vijfmaal bovensloegen en Terpstra de teller op vier liet stoppen. Trio Jan Dirk de Groot kwam tegen Jelte-Pieter Dijkstra wel met een spel achter maar daarna was het er op en er over. Stevig geholpen door een veel missende Dijkstra werd de klus geklaard op 5-3 en 6-2 legde Wassenaar de laatste hand aan de zege door de bal voorbij de kaats te slaan. In de tweede omloop kon het partuur van Peter van Zuiden, Pieter Jan Plat en Thomas van Zuiden tot drie eersten gelijk gelijke pas houden met De Groot c.s. maar daarna zette opslager Van Zuiden de deur open door op 3-3 en 6-6 het perk te missen. Jan Dirk de Groot deed dat op 4-3 en 6-6 gewoon beter door een diep opgeslagen bal. Op 5-3 en 6-2 kon Pieter-Jan Plat de kaats niet passeren. De halve finale tegen Marten Bergsma, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong was het aanzien nauwelijks waard. Opslager Bergsma had voortdurend ruzie met de bal en na zijn misser op 1-0 en 6-6 was het over en uit. Op 5-0 en 6-4 miste Bergsma wederom het perk. Maar het trio Bergsma ging niet met lege handen naar huis want in de eerste omloop werd toch wel verrassend gewonnen van Bauke Triemstra, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra. Beide laatsten waren bepaald niet op dreef en opslager Triemstra ging mee in het dalletje dat op 5-3 en 6-6 werkelijkheid werd. (Jan Braaksma sr.)

Cijfers Dokkum

Eerste omloop: 1. Jan-Dirk de Groot, Allard Hoekstra en Hans Wassenaar – 2. Jelte Pieter Dijkstra, Hyltje Bosma en Evert Pieter Tolsma 5-3 6-2; 3. Peter van Zuiden, Pieter Jan Plat en Thomas van Zuiden – 4. Gert Anne van der Bos, Renze P. Hiemstra en Jan Schurer 5-2 6-4; 5. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Jouke Bosje – 6. Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Cornelis Terpstra 2-5 en 0-6; 7. Enno Kingma, Bauke Dijkstra en Erwin Zijlstra – 8. Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Daniël Iseger 2-5 en 6-6; 9. Marten Bergsma, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong – 10. Bauke Triemstra, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra 5-3 en 6-6. Tweede omloop: 1. Jan Dirk de Groot c.s. – 3. Peter van Zuiden c.s. 5-3 en 6-2; 6. Johan van der Meulen c.s. - 8. Tjisse Steenstra c.s. 2-5 en 2-6; 9. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. – 1. Jan-Dirk de Groot c.s. 0-5 en 4-6; 8. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Tjisse Steenstra c.s. – 1. Jan-Dirk de Groot. c.s. 5-1 en 6-4.