Trio Gert-Anne van der Bos slaat toe als het moet

DONGJUM - Het scenario was gelijk aan een week geleden in Sint Annaparochie. Toen stonden Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger ook in de finale tegenover Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong.

En net als een week geleden dreigde het nu ook weer mis te gaan. Kwam het partuur in Sint Annaparochie met 3-0 en 6-0 achter, in Dongjum waar de wind vrij spel had werd het zelfs 4 om 1 voor Van Zwieten c.s. Tot op dat moment was daar ook niets mis mee. Van Zwieten sloeg bijna foutloos op en in het voorperk rammelde Pier Piersma er in hoog tempo zeven ballen over de bovenlijn. Maar op het moment dat men de bloemen van de krans bijna kon aanraken ging het toch weer mis. Via tweemaal 6-2 werd de achterstand terug gebracht tot een eerst. Nog was er niets mis maar dat veranderde op 4-3 en 6-4 toen de latere koning Iseger met een hoogstandje de bal alsnog voorbij de kaats wist te slaan. De druk lag nu bij Van Zwieten en hij wist voorinse Taeke Triemstra niet te omzeilen met als gevolg een geweldige bovenslag die richting zweef ging. Triemstra timmerde direct weer boven en Van Zwieten liet daar twee missers op volgen. Een buitenslag van Van der Bos werd gevolgd door twee fraaie zitballen van Van Zwieten maar toen het echt moest verkrampte Van Zwieten en smeet op 4-4 en 6-6 de bal buiten de lijnen. Vervolgens miste Sjoerd de Jong tweemaal het perk en sloeg Taeke Triemstra voor de vijfde maal boven. Op 5-4 en 6-2 retourneerde Iseger tot in het perk. Het idee dat winnen van trio Van der Bos mogelijk was had in het slot van de partij een verlammend effect op vooral Van Zwieten en De Jong. Voor Gert-Anne van der Bos was het de zesde achtereenvolgende zege in Dongjum. Dat mag vrij uniek worden genoemd. 2011 was zijn eerste en 2016 dus zijn zesde. Koning Iseger komt ook aan dat aantal maar hij pakte in 2007 al de eerste bloemen in Dongjum. Trio Van der Bos zat aardig in de lijst en hoefde in de eerste ronde bepaald niet tot het gaatje te gaan om zonder kleerscheuren over de meet te komen. Hendrik Tolsma kon de bal er maar moeilijk voor houden en dat was ook de reden dat trio Van der Bos met slechts tien punten tegen uitliep naar een 5-0 stand. Het werd dan nog wel 5 om1 maar op 5-1 en 6-4 sloeg Iseger boven. De strijd om de premie of niets tegen Jan-Dirk de Groot, Renze P. Hiemstra en Hans Wassenaar had veel meer om het lijf. Kwalitatief was het een slechte pot met maar liefst 27 opslagmissers eerlijk verdeeld over beide partijen maar de spanning vergoede veel. Er was sprake van veel geluid en weinig beeld. Dat had beter andersom kunnen zijn. Na eersten gelijk liep trio van der Bos uit naar een 4-1 voorsprong mede in de hand gewerkt door falen van zowel De Groot als Wassenaar beide malen op zes gelijk. Via 4 om1 kwam De Groot c.s. terug tot 4 om 3 omdat ook Van der Bos de focus snel verloor. Voorbij slaan van de kaats door Triemstra op 4-3 en 6-2 deed de marge weer vergroten. Het bleef tot eind spannend maar op 5-3 en 6-6 was het toch weer Gert-Anne van der Bos die op het juiste moment de trekker wist over te halen. Menno van Zwieten c.s. had nummer negen op de lijst en had aan een winstpartij al genoeg voor het derde geld. Dirk-Yde Sjaarde c.s. konden lang bijblijven maar moesten op 5-4 en 6-2 toch loslaten. In de halve finale wachtte het partuur van Johan van der Meulen, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra. Het werd een partij waar de kansen over en weer vlogen. Bij 4 om 2 leek trio Van Zwieten regelrecht op de zege af te gaan maar Johan van der Meulen c.s. bleef lang aan het elastiek hangen. Door twee missers van Van Zwieten beide malen op 6-2 liep de marge terug tot een eerst. Maar daarna was de koek op. Op 5-4 en 6-6 sloeg Piersma de bal over de bovenlijn. Johan van der Meulen, gehinderd door een onwillig enkel, kwam de eerste ronde moeizaam door en was veel dank verschuldigd richting Jelle Attema (9) en Laas Pieter van Stratten (8) missers. Op 5-4 en 6-2 kon trio Van der Meulen opgelucht adem halen. Een omloop verder waren Peter van Zuiden c.s. zo vriendelijk om voor Sinterklaas te spelen. Kwam ook nog bij dat achterinse Thomas van Zuiden met een op het oog ernstige knieblessure het veld vroeg tijdig moest verlaten. Invaller Tjisse Steenstra kon het zinkende schip ook niet meer vlot trekken en op 5-3 en 6-6 kon Allard Hoekstra de kaats niet passeren. (Jan Braaksma sr.)

Cijfers Dongjum

Eerste omloop: 1. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden – 2. Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra 5-5 en 6-4; 3. Johan van der Meulen, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra – 4. Jelle Attema, Erik Haitsma en Laas Pieter van Straten 5-4 en 6-2; 5. Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma – 6. Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 6-6; 7. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger - 8. Hendrik Tolsma, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra 5-1 en 6-4; 9. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong – 10. Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer 5-4 en 6-2. Tweede omloop: 1. Peter van Zuiden c.s. -3. Johan van der Meulen c.s. 3-5 en 6-6; 6. Jan Dirk de Groot c.s. – 7. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 6-6; 9. Menno van Zwieten c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Menno van Zwieten c.s. – 3. Johan van der Meulen c.s. 5-4 en 6-6; 7. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 7. Gert-Anne van der Bos c.s. – 9. Menno van Zwieten c.s. 5-4 en 6-2.