KV De Helfrichs trapt kaatsseizoen af met federatiewedstrijd

Franeker - KV De Helfrichs heeft zaterdag het kaatsseizoen afgetrapt met de federatiewedstrijd voor senioren.

De dames kaatsten met drie parturen in een poule. Bij de heren stonden zes parturen op de lijst, verdeeld over twee poules. Komende zaterdag houdt KV De Helfrichs vanaf 10.00 uur de KNKB wedstrijd voor schooljongens (A, B del).

Uitslag:

Dames: 1. Melanie van der Mossel (Vrouwenparochie) en Annika Hoekstra (Alde Leije). Heren: 1. Nolke Bergstra (Grou), Arjen Radix (Goënga) en Klaas Siderius (Groningen), 2. Andries Osinga (Pingjum), Sjoerd Atze de jong (Kimswerd en Sybren Beert de Jong (Kimswerd).