Eerste koninginnetitel Monfils in hoofdklasse

Franeker - Anne Monfils uit Kimswerd heeft haar eerste koninginnetitel binnen bij de dames hoofdklasse.

Zij werd koningin van de partij op sportcomplex De Helling in Winsum, waar ook de eerste klasse in actie kwam.

Monfils won de partij samen met Iris van der Veen uit Franeker en Imke van der Leest uit Easterein.

Tweede werden Rianne Vellinga (Franeker), Marte Altenburg (Grou) en Marrit Zeinstra (Peins). De derde plaats was voor Nicole Hempenius (Franeker), Mariska Hoogland (Beetgumermolen) en Louise Krol (Ee).

De eerste prijs bij dames eerste klas ging naar het partuur Jeannet Jansma, Anouk Tolsma (beiden Dronryp) en Akkelyna de Haan (Wier).

Tweede werden Tineke Dijkstra (Easterein), Mintje Meintema (Dronryp) en Harmke Siegersma (Berltsum).