Franekeradeel treft verkeersmaatregelen rondom koninklijk bezoek

Franeker - Rondom het koninklijk bezoek op maandag 13 juni worden diverse verkeers- en veiligheidsmaatregelen genomen in de binnenstad van Franeker. Parkeren in Franeker kan tijdens het koninklijk bezoek op een aantal plaatsen.

De binnenstad is die dag tussen 10.00 en 14.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De Sjaardemastraat, de Vijverstraat, Hofstraat, Turfkade en de Dijkstraat zijn tussen 10.00 en 14.00 uur afgesloten met hekken. Het verbod om in te rijden in de Academiestraat vervalt dan voor aanwonenden. In bepaalde delen van de binnenstad mag tussen 8.00 en 14.00 uur niet worden geparkeerd. De Voorstraat, het parkeerterrein naast de Poiesz (Sjaardemastraat), een deel van het Noord en een deel van de Eise Eisingastraat moeten dan volledig autovrij zijn. Auto’s die tussen 8.00 en 14.00 uur toch in de autovrije delen geparkeerd staan, worden weggesleept. Kijken naar het bezoek kan aan de noordzijde van de Voorstraat aan de kant van de Hema en langs het Raadhuisplein. Het paar is het begin van de middag in Franeker. Het afsluiten van de binnenstad kan hinderlijk zijn. In speciale gevallen zijn vrijgeleides beschikbaar. Bijvoorbeeld voor hulpverleners. Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides kosteloos af te halen. De vrijgeleide kan ook worden toegestuurd. De vrijgeleide moet dan wel voor 8 juni zijn aangevraagd. Dat kan door, inclusief het verzenden van een kopie van het kentekenbewijs, via info@franekeradeel.nl. Koning Willem Alexander en koningin Maxima brengen die dag een streekbezoek aan Noordwest Friesland. In Franekeradeel bezoeken zij het wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum en in Franeker het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en de kleine PC voor basisscholen op It Sjûkelân.