Bewoners COA Sint Annaparochie doen mee aan Slachte Challenge

SINT ANNAPAROCHIE - Acht bewoners van het COA uit Sint Annaparochie lopen morgen mee in de Slachtemarathon. Zij doen dat samen met achtentwintig anderen in het kader van de Slachte Challenge.

Met de challenge zegt Sport Fryslân samen met Friese gemeenten de betreffende personen inwoners te willen aanzetten tot meer bewegen. Sport Fryslân is in februari samen met de buurtsportcoaches uit Franekeradeel, Opsterland, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf gestart met het werven van de deelnemers. Dit zijn inwoners die in een revalidatietraject zitten, willen afvallen, minder actief zijn of puur voor de sociale contacten met anderen willen lopen. Sinds begin maart zijn achtentwintig deelnemers uit de vier gemeenten in training voor de Slachtemarathon. De organisatie van de Slachtemarathon heeft de kaarten beschikbaar gesteld aan hen en aan de acht deelnemers van het COA uit Sint Annaparochie.