Partuur Tuinenga pakt vrije formatiepartij

Franeker - Ilse Tuinenga (K) (Berltsum), Sjoukje Visser (Damwâld) en Wiljo Sybrandy (Dearsum) zijn zaterdag bij de dames hoofdklasse winnaar geworden van de vrije formatiepartij op sportcomplex De Waaie in Sint Annaparochie.

Tweede werden Nicole Hempenius (Franeker), Nynke Sybrandy (Dearsum) en Marrit Zeinstra (Peins). De der plaatse was voor Iris van der Veen (Franeker), Marte Altenburg (Grou) en Renske Terwisscha van Scheltinga (Wiuwert).

Eerste klasse

Ook de dames eerste klasse kwamen in actie in Sint Anne. Daarbij wonnen Marije van der Meer (Leeuwarden), Klasina Huistra (Reduzum) en Anne Monfils (Kimswerd). Tweede werden Sietske Okkema (Easterein), Anouk Tolsma (Dronryp) en Martzen Deinum (Wommels). Er waren twee derde plaatsen. Die waren voor Joukje Kuperus (Oentsjerk), Elma Breeuwsma (Folsgare) en Harmke Siegersma (Berltsum). Derde werden eveneens: Michelle Bruinsma (Leeuwarden), Mariska Hoogland (Beetgumermolen) en Annelien Broersma (Easterlittens).