Harlingen krijgt definitief AZC voor maximaal driehonderd vluchtelingen op Balkland terrein

HARLINGEN - Het college van B&W van de gemeente Harlingen heeft vanmiddag besloten dat er een asielzoekerscentrum (AZC) komt op het Balkland terrein aan de Westerzeedijk in Harlingen.

Er is plaats voor maximaal driehonderd inwoners. Het AZC komt er eerst voor vijf jaar, met een mogelijke verlenging met nog vijf jaar. Het is de bedoeling dat het AZC opent in het tweede kwartaal van 2017. Hiervoor moeten enkele stappen gezet worden, zoals: het maken van een inrichtingsplan van het terrein, het ondertekenen van een bestuursovereenkomst met daarin de afspraken tussen het COA en de gemeente, het aanvragen van de verschillende vergunningen, het vinden van een aannemer die het AZC gaat bouwen en het bouwen van het AZC. Het college wil in overleg met omwonenden en andere belangstellenden werken aan de inpassing van het AZC op het Balkland. Hiervoor is een adviesgroep opgericht waar ondertussen vijfendertig personen in zitten. De adviesgroep gaat de komende periode meedenken met gemeente en het COA over onder andere de inrichting van het Balklandterrein, de communicatie met omwonenden en de leefbaarheid en veiligheid. Nadat het college in maart bekend maakte een AZC te willen vestigen in Harlingen, zijn er bijeenkomsten gehouden voor de direct omwonenden, de inwoners uit de gemeente en de gemeenteraad. Uit deze bijeenkomsten bleek dat de komst van driehonderd vluchtelingen naar Harlingen niet voor grote onrust zorgde. Wel waren er vragen over de locatiekeuze. Het college heeft uitgelegd dat het Balkland de meest passende locatie in de gemeente is. Op 25 mei heeft de gemeenteraad haar steun aan het college uitgesproken. Vandaag heeft het college haar voornemen omgezet in een definitief besluit dat er een azc komt in Harlingen. Aanmelding voor de adviesgroep is nog mogelijk. Dat kan bij de gemeentelijk projectleider Nynke Hoekstra via azc@harlingen.nl en via 14 0517.