Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken regio

FRANEKER - Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen maandag 13 juni een streekbezoek aan de Noordwesthoek.

Tijdens het bezoek staan de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is er voorde leefbaarheid, vanwege een dalend bevolkingsaantal. Om die reden worden diverse plaatsen in de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen bezocht. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan: de Campus Middelsee in Sint Annaparochie, de duurzame tomatenkwekerij ItWiid in Wier, wooncomplex Nij Bethanië in Tzummarum en het koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Ook wordt op It Sjûkelân een kaatswedstrijd bijgewoond van de Kleine PC voor basisscholen. Dit jeugdkampioenschap van Friesland moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor de kaatssport. In Harlingen krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding over de scheepswerf van Thecla Bodewes Harlingen Shipyards, dat zich richt op scheepsbouw voor de gespecialiseerde maritieme sector.

Statenjacht

Het streekbezoek wordt afgesloten met een vaartocht met het Statenjacht Friso naar het stadhuis van Harlingen. Tijdens de vaartocht wordt op de Sassteiger een voorstelling van het dansgezelschap Club Guy en Roni opgevoerd. Dat is onderdeel van het jaarlijkse theaterfestival Oerol op Terschelling, dat dit jaar van 10 tot en met 19 juni plaatsvindt.