Weekendschool Franeker opent deuren in Theater De Koornbeurs

Franeker - Voor kinderen van 10 tot 14 jaar in Franekeradeel die minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen opent na de herfstvakantie de gratis Weekenschool Franeker haar deuren.

Het is de tweede in zijn soort in Friesland. In 2013 startte Weekendschool Baljée in Leeuwarden.

De Weekendschool Franeker biedt ongeveer twintig lessen tussen oktober en juli. De school wordt gehuisvest in Theater de Koornbeurs. Werving van leerlingen, uit groep zeven, vindt plaats na de zomervakantie en in eerste instantie op de basisscholen in de gemeente Franekeradeel. Met alle aangemelde kinderen en hun ouder(s) wordt een toelatingsgesprek gehouden.

De leerlingen komen van de basisscholen in de gemeente Franekeradeel en van SBO De Bolder. Zij krijgen om de twee weken les op zondagmiddag van gastdocenten uit andere beroepen. Zo krijgen de kinderen les van een chirurg, spelen ze met rechters en advocaten een rechtszaak na, leren ze metselen bij een bouwbedrijf, bakken ze samen met een banketbakker, vertelt de politie hoe je moet arresteren en gaan ze naar een chemiebedrijf om proefjes te doen.

Het doel van weekendschoolonderwijs is om leerlingen te laten zien wat de wereld te bieden heeft, hun grenzen te laten verleggen en hun talenten te laten ontwikkelen. De leerlingen volgen een traject van een jaar met mogelijkheid tot verlenging tot drie jaar.

Het begeleidingsteam van een klas bestaat uit een leerjaarbegeleider en vijf stagiaires en/of vrijwilligers onder leiding van coördinator Koos Pot. Hij is voor informatie te bereiken via koos@weekendschoolfraneker.nl en via 06-12 161610.