Tjisse Steenstra bovenmeester in Damwâld

DAMWALD - Van de vier grote tenoren viel zaterdag in Damwâld alleen het partuur van Tjisse Steenstra c.s. in positieve zin op.

'Partuur' is wat te veel van het goede. Het draaide zaterdag immers alleen en dan ook alleen om alleskunner Tjisse Steenstra. Met Sprik als balkeerder en Cornelis Terpstra als eerste luitenant was Tjisse Steenstra de grote man. Je mag wel stellen dat de zege voor negentig procent werd gedragen door de jonge kaatser. Hij klopt, hij veegt en hij zuigt. Steenstra was van eenzame klasse. De rest van het peloton moet er mat jaloerse blikken naar hebben gezien. Duidelijk is wel dat Steenstra zijn maten straks voor het uitzoeken is. De DNAa van overgrootvader Minze de Vries komt steeds nadrukkelijke in beeld. De finale tegen Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong stelde weinig tot niets voor. Binnen het half uur was het klusje geklaard. Menno van Zwieten had meer dan een jas uit gedaan en ook voorinse Pier Piersma, de kwelgeest van trio van der Bos, kwam nu veel minder uit de verf. Omdat Sjoerd de Jong hier niet aan kon onttrekken was het een simpel klusje voor Tjisse Steenstra. Via eenmaal 6-4, tweemaal 6-2 en driemaal schone zes was Steenstra c.s. een krans rijker en Van Zwieten c,s, een illusie armer. Men kreeg nog wel een bordje aan de telegraaf maar dat had meer van een aalmoes dan dat er groots werk voor was verricht. (Jan Braaksma sr.)

Cijfers Damwâld

Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Erik Haitsma en Laas Pieter van Straten – 2. Marten Bergsma, Jacob Klaas Haitsma en Willem Heeringa 5-5 en 6-2; 3. Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar – 4. Menno van Zwieten, Pier Piersma en Sjoerd de Jong 5-5 en 6-6 (Menno van Zwieten wint) ; 5. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje – 6. Hendrik Tolsma, Alle Jan Anema en Erwin Zijlstra 5-1 en 6-6; 7. Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra – 8. Johan van der Meulen, Hijlke Bruinsma en Hendrik Kootstra 5-4 en 6-6; 9. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger - 10. Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma 5-3 en 6-2. Tweede omloop: 1. Jelle Attema c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 0-6; 5. Enno Kingma c.s. – 7. Tjisse Steenstra c.s 2-5 en 0-6; 9. Gert-Anne van der Bos staand nummer. Halve finale: 9. Gert-Anne van der Bos – 4. Menno van Zwieten c.s. 0-5 en 6-6 ; 7. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 7. Tjisse Steenstra c.s. – 4. Menno van Zwieten c.s. 5-1 en 6-0.