Jongens uit Peins in de kransen in Kimswerd

KIMSWERD - Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ uit Kimswerd organiseerde afgelopen zaterdag de KNKB wedstrijd voor jongens afdeling met door elkaar loten en herkansing afdeling. Vanwege het grote aantal deelnemende parturen (38) werd al om negen uur gestart.

De jongens uit Peins (Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong), onder bezielende leiding van de kersverse coach Pieter van Althuis, gingen er aan het einde van de dag met de prachtige kransen vandoor. Peins had in de eerste drie omlopen geen enkel tegeneerst. In de vierde omloop was Menaam1 (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot) de tegenstander. Peins kroop door het oog van naald en vocht zich na een 5-1 achterstand terug en won met 5-5- en 6-4. Eigenlijk was dit de finale van de dag. Peins had daarna een staand nummer en kende geen genade met Bitgum in de finale: 5-1 en 6-0.

Uitslagen

1e prijs: Peins (Wessel van Wier, Jolt Vollema en Roel Pieter de Jong)

2e prijs: Bitgum (Paul Dijkstra, Menno van der Weide en Yannick Hielkema)

3e prijs: Menaam1 (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot)

4e prijs: Menaam2 (Evert Auke Hiemstra, Mark Polstra en Youri de Groot)

4e prijs: Tzummarum (Harm de Vries, Sjoerd Keizer en Jelle Pieter van de Walt)

Door elkaar loten en herkansing afdeling (12 partuur)

1e prijs: Patrick van Dellen (Berltsum), Thomas Jarno Miltenburg (Bolsward), Redmer Wijnstra (Goutum)

2e prijs: Corné Tuinenga (Berltsum), Jelmer de Vries (Bitgum) en Hessel de Groot (Scharnegoutum)

3e prijs: Menno Galema (Bolsward), Pier Dijkstra (Bitgum), Douwe Sieswerda (Achlum)