Kransen voor Boukje, Anke en Lilijan bij K.V. ‘De Twa Doarpen/D. I.O.S.’

SEXBIERUM - Boukje Houtsma (Groningen), Anke Winkel (Hijum) en Lilijan Kingma (St. Annaparochie) zijn zaterdag winnaar geworden bij kaatsvereniging ‘De Twa Doarpen/D. I.O.S.’ in Sexbierum.

Tweede werden Baukje Terpstra (Easterein), Martine Tiemersma (Easterein) en Jeske de Boer. In de herkansingronde pakten Joukje Salverda (Franeker), Hermine Sytema (Deinum) en Kim Dijkstra (Makkum) de eerste plaats.

Foto: Henk Hempenius